Prawnicy

Adwokat Maciej Rodowicz

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1996) Od 2000 roku odbywał aplikację adwokacką w Izbie Warszawskiej. W 2003 roku złożył egzamin adwokacki i następnie został wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką specjalizującą się w prowadzeniu spraw cywilnych, w tym gospodarczych oraz karnych, w postępowaniach przed wszystkimi instancjami sądowymi.

Adwokat Wojciech Brodzik

Absolwent Uczelni Łazarskiego w Warszawie (2012), od 2014 roku członek Izby Adwokackiej w Warszawie, specjalizuje się w prawie cywilnym oraz gospodarczym, a także w zagadnieniach spółek handlowych. Biegle włada językiem angielskim, posługuje się także językiem włoskim. Od 2017 roku po złożeniu egzaminu zawodowego wpisany na listę adwokatów.

Adwokat Artur Rostkowski

Stały współpracownik, od 2015 wykonuje zawód adwokata w indywidualnej kancelarii, specjalizuje się w procedurach sądowych.

Maciej Bogorodzki

Młodszy prawnik. ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS w Warszawie (2019). W kancelarii po odbyciu praktyk studenckich (2018) zatrudniony jako stały współpracownik. Biegle włada językiem angielskim.