O Kancelarii

Kancelaria swój potencjał opiera na praktyce adwokata Macieja Rodowicza w kooperacji z adwokatami, partnerami oraz prawnikami współpracującymi.

Ponad dziewiętnastoletnie doświadczenie zawodowe, w tym szesnaście lat doświadczeń w samodzielnej praktyce adwokackiej daje podstawy do rzetelnej i skutecznej obsługi prawnej świadczonej dla firm, instytucji oraz klientów indywidualnych.

Największe znaczenie w naszej praktyce mają procedury sądowe i prowadzenie sporów sądowych. W dotychczasowej praktyce uzyskiwaliśmy dla klientów wyroki uniewinniające w sprawach karnych, wyroki zasądzające świadczenia w sprawach cywilnych, a także korzystne decyzje administracyjne i orzeczenia sądów administracyjnych. Także na szczeblu Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Nasze doświadczenie w pracy prawniczej zostało zdobyte i ugruntowane przy obsłudze prestiżowych klientów z sektora prywatnego i publicznego, rynku mediów, spółdzielczości mieszkaniowej, developerów, wspólnot mieszkaniowych i licznych przedsiębiorców, usługodawców i firm handlowych, a także klientów indywidualnych z kraju i zagranicy. Posiadamy duże doświadczenie w zarządzaniu sprawami oraz zajmowaniu się bieżącymi problemami prawnymi naszych klientów.

Zapewniamy zastępstwo procesowe w sprawach toczących się przed wszystkimi sądami, a w szczególności przed wymagającymi wysokich umiejętności i wiedzy Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym.dzie