Ochrona danych

Klauzula Informacyjna RODO

Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (RODO), w krajach członkowskich Unii Europejskiej jest bezpośrednio obowiązującym prawem.

Wykonując obowiązek prawny informujemy, że Kancelaria Adwokacka Adwokat Maciej Rodowicz – Rodowicz Legal Practice przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w związku z wykonywaniem zawodu adwokata i realizacją interesów przewidzianych przepisami kodeksu postępowania cywilnego, kodeksu postępowania administracyjnego, ordynacji podatkowej oraz kodeksu postępowania karnego i innych ustaw.

Administratorem danych osobowych jest adwokat Maciej Rodowicz – Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa.
Dane osobowe będą przetwarzane do końca okresu wykonywania zawodu adwokata, nie będą udostępniane innym podmiotom w celach marketingowych ani przesyłane za granicę.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wymienionych wyżej ustaw i warunkiem zawarcia umowy, odmowa podania danych osobowych skutkuje niemożliwością udzielenia pomocy prawnej.

Jednocześnie informujemy, że wygenerowano publiczny klucz OpenPGP  adwokata Macieja Rodowicza. Przesyłając pocztę elektroniczną, zawierającą dane osobowe warto korzystać z poczty zaszyfrowanej kluczem publicznym. Prosimy o zachowanie klucza publicznego na dysku i używanie go do szyfrowania wiadomości przesyłanych do kancelarii. Klucz publiczny dostępny jest ponadto do pobrania na serwerze https://www.gpg4win.org.
Przesyłane w zaszyfrowanej poczcie dane będą bezpieczne na każdym etapie przesyłanej wiadomości.

Close Menu