Ochrona danych

Klauzula Informacyjna RODO

Z dniem 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które w krajach członkowskich Unii Europejskiej jest bezpośrednio obowiązującym prawem.

Wykonując obowiązek prawny informujemy, że Kancelaria Adwokacka Adwokat Maciej Rodowicz przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w związku z wykonywaniem zawodu adwokata i realizacją interesów przewidzianych przepisami kodeksu postępowania cywilnego, kodeksu postępowania administracyjnego oraz kodeksu postępowania karnego.

Administratorem danych osobowych jest adwokat Maciej Rodowicz – Al. 3 Maja 12 lok. 410, 00-391 Warszawa – tel.: +48 22 424 88 27.
Dane osobowe będą przetwarzane do końca okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń tj. od 3 do 10 lat od dnia zakończenia sprawy,

Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wymienionych wyżej ustaw i warunkiem zawarcia umowy, odmowa podania danych osobowych skutkuje niemożliwością udzielenia pomocy prawnej.

Jednocześnie informujemy, że wygenerowano nowy publiczny klucz OpenPGP Kancelarii Adwokackiej Adwokata Macieja Rodowicza. Przesyłając pocztę elektroniczną, zawierającą dane osobowe należy korzystać z poczty zaszyfrowanej kluczem publicznym. Prosimy o zachowanie klucza publicznego na dysku i używanie go do szyfrowania wiadomości przesyłanych do kancelarii. Klucz publiczny dostępny jest ponadto do pobrania na serwerze https://www.gpg4win.org.
Przesyłane w zaszyfrowanej poczcie dane będą bezpieczne, a przesyłanie danych szyfrowaną pocztą jest wymogiem RODO.