Honoraria

Nasze usługi wyceniamy indywidualnie. Po zapoznaniu się, z oczekiwanym przez Klienta zakresem pomocy prawnej oraz przedmiotem sprawy, określamy honorarium za prowadzenie konkretnej sprawy. 

W umowach o świadczenie pomocy prawnej stosujemy systemy  honorariów ryczałtowych lub opartych o stawki godzinowe.

Nie pobieramy kosztów zastępstwa procesowego, zasądzonych na rzecz Klientów.

 

 

Close Menu