Honoraria

Kancelaria kieruje się zasadą pełnej optymalizacji kosztów usług prawnych, a także ewentualnych nakładów Klientów na opłaty sądowe i inne koszty sporu, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższego standardu usług adwokackich, opartego na profesjonalnym podejściu do każdej z prowadzonych spraw.

W zależności od specyfiki prowadzonych spraw i intensywności obsługi stosujemy systemy honorariów ryczałtowych lub opartych o stawki godzinowe albo też systemy mieszane (ryczałtowo-godzinowe).

Po zapoznaniu się z dokumentacją, przedmiotem i stanem faktycznym oraz prawnym sprawy określamy także honorarium za prowadzenie konkretnej sprawy.

Jako pierwsza w Polsce kancelaria adwokacka - akceptujemy płatności w kryptowalucie Bitcoin.

W uzasadnionych, według naszej oceny, przypadkach udzielamy także pomocy prawnej Pro Bono.